Automatizace - měření a regulace (MAR)

 V oboru automatizace budov jsou automatizací označovány systémy MaR (Měření a regulace). Systém MaR kompletně realizujeme především s používáním komponent systému DOMAT a využíváním systému RcWare pro trvalé dálkové monitorování technologií prostřednictvím internetových komunikací.

RcWare

Velkou výhodou systému RcWare jsou též široké možnosti pro integrace systémů od různých výrobců a systémů různých technických generací. Tímto způsobem lze "nízkonákladově modernizovat" některé starší systémy MaR, které se často již nevyrábějí a jejichž řídící PLC již nevyhovuje požadavkům dnešní doby, ale část periferií je ještě v použitelném technickém stavu pro několik dalších let.

Součásti systému

Součástí systému MaR jsou vstupní veličiny jako čidla fyzikálních veličin (teploměry, tlakoměry...), pomocné signalizační kontakty (DI), měřidla energií apod. a výstupní veličiny jako povely pro pohony ventilů a motorů čerpadel apod. Tyto prvky bývají souhrně označovány jako I/O. Dále jsou součástí dodávky příslušné kabeláže mezi I/O a rozvaděčem MaR ve kterém je umístěn řídicí procesor - PLC včetně veškerého elektrického pomocného vybavení. Způsob zprovoznění a naprogramování řídicího procesoru je velmi důležitým prvkem pro spolehlivý provoz se kterým lze dosahovat maximálně možných úspor energií. 

Integrace

Pro komplexní funkci MaR a maximální dosahování úspor energií je potřebné mít technologie budovy pod jedním společným řídicím systémem. Trendy některých výrobců zařízení (VZT, kotlů ap.) směřují k samostatným řídicím systémům dodávaným s příslušným zařízením. Tato zařízení potom při nedostatečném začlenění do systému MaR pracují nezávisle a někdy i protichůdně proti celkové řídicí strategii budovy. Takovémuto neoptimálnímu chování samostatných řídicích systémů lze předcházet v projekční přípravě, ale i během realizace při důsledné kontrole a koordinaci všech dodavatelů.