Reference

Provoz energetik a TZB

 • Provoz energetických zařízení TZB pro ČVUT fakulty strojní, elektrotechnickou, dopravní a architektury areály Dejvice, Karlovo nám. a ul. Horská.
 • Provoz tepelných zdrojů VFN v Praze pro společnost SIEMENS, s.r.o.
 • Provoz energetiky a parní kotelny 22 t/h závodu VUAB Pharma Roztoky
 • Provoz tepelného hospodářství areálu Albertov - CTR Group
 • Provoz tepelného zdroje NsP Louny pro společnost KA Contracting ČR, s.r.o.
 • Dodávka tepla a provoz VZT garáží pro polyfunkční dům Chotovická 1788, Praha 8
 • Provoz blokové plynové kotelny Zbudovská 760/1, Praha 4
 • Provoz blokové plynové kotelny Kavalírka
 • Dodávka tepla, provoz VZT a správa elektroinstalace pro Pedagogicko psychologickou poradnu Francouzská 76, Praha 10
 • Dodávka tepla pro bytový a nebytový objekt Štefánikova, Praha 5
 • Provoz tepelného hospodářství logistického areálu Viator & Vektor Měšice
 • Provoz domovní kotelny Francouzská 74

Dodávky MaR a systému RcWare 

 • České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická, fakulta strojní, fakulta dopravní
  Monitorování TZB a energetiky: Dejvice, Karlovo nám. a Horská, kompletní trvalé prověřování všech možností systému RcWare při vlastním provozování energetiky naší společností.
 • ŠKODA AUTO, a.s. - výrobní závod Kvasiny
  Dispečink energetiky - vytápění, klimatizace, ČOV, chladící voda, kompresorovna a některé podpůrné technologie závodu, 30 000 datových bodů, SQL, TCP klienti, několik typů PLC - SAIA (převážně), SAUTER (cca 20), SIEMENS (1xČOV)
 • Clinica segrada esperanca - Luanda - Angola
  Dodávka a realizace MaR pro řízení energetické špičky a zálohování výpadků elektřiny pro privátní nemocnici, aplikace rotačníkových UPS 200kW ActivePower, řízení softPLC DOMAT s monitorováním provozu z dispečinku Praha s použitím internetu
 • ČSTV - modernizace řízení kotelny areálu Strahov, rekonstrukce řízení parní kotelny areálu Nymburk, řízení ohřevu vody plavecký stadion Podolí
 • VUAB Pharma Roztoky, a.s. 
  Integrace monitorování systémů energetiky a výrobních systémů fermentace
 • Psychiatrická léčebna Jihlava
  V rámci kontraktu typu EPC společnosti AB Facility realizace kompletního systému MaR a dispečerských nadstaveb. Za celkový projekt společnost AB Facility obdržela v r. 2010 ocenění IFMA CZ - "Zvýšení efektivnosti energetického hospodářství v Psychiatrické léčebně Jihlava metodou energetického managementu".
 • Dispečerský systém RcWare pro společnosti provozující energetiky - distributor DOMAT
  České teplo, s.r.o., AB Facility, a.s., Rego, s.r.o., I-THERM, spol. s r.o.

Vývoj SW na zakázku

 • ComAp, spol. s r. o.: online internetové monitorování technologií DA pro globální aplikaci
 • Řetězárna, a.s. - Česká Ves: řízení a vyhodnocování trhacích zkoušek a tvrdoměrů
 • Revmatologický ústav: web databázová aplikace pro mezinárodní výzkum

Výzkumné aktivity

 • Získání státní podpory Ministerstva Průmyslu a Obchodu
  Z projektů účelové dotace výzkumu a vývoje pro roky 2006-2011 pro projekt „Integrace systémů budov, výzkum a aplikace inteligentních algoritmů ovlivňujících spotřeby energií budov“ kde spoluřešitelé jsou ČVUT FEL katedra řídící techniky a MIKROKLIMA s.r.o. 
 • Z programů TIP projekt FR-TI1/487 pro roky 2009-2013 Vývoj systému pro vyhodnocování zkoušek tvrdosti s důrazem na výzkum nových možností analýz materiálových vlastností polymerů a uplatnění výsledků na trhu“ kde spoluřešitelé jsou TSI System, s.r.o. a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
 • Pilotní ověření moderních řídicích algoritmů budov (MPC): Administrativní budova Mnichov
  Investor ICADE GmbH kde spoluřešitelé jsou: univerzity ČVUT v Praze, ETH Zurich a společnosti Gruner AG, Energocentrum Plus, s.r.o.