Praktické odkazy

Nástroje pro aktivní energetický management

Spolu s ČVUT řešíme výzkumný projekt Nástroje pro aktivní energetický management. Projekt se zaměřuje na vývoj analytických algoritmů a nástrojů pro automatizované hledání neúsporných provozů technického zařízení budov.

Mervis - dispečink jako služba

Mervis.info Tato cloudová služba zajišťuje jednotné, centralizované zpracování dat a jejich snadnou dostupnost jak pro lokální obsluhu či centrální dohled tak případně manažerský přístup.

Další odkazy

Jak to funguje

Plýtvání energií?

Pocit nepřiměřených nákladů za energie, přetápění objektů, zbytečná spotřeba elektřiny a jiná zjištění zná téměř každý. Lze s tím něco dělat?

Řešení

Základní krokem k úsporám je měření spotřeb energií, následná analýza stavu energetických zařízení, energetický audit a vytyčení celkové koncepce energetiky.

Modernizace řízení?

Řídící systém je nespolehlivý, není vidět přes počítač, není propojen s jinými systémy řízení energií, Ti kdo systém instalovali již nejsou k dispozici, SW prostředky jsou již zastaralé. Lze s tímto něco dělat?

Řešení

Řadu starších systémů lze modernizovat formou "upgrade PLC" pro uplatnění současných způsobů řízení a monitorování s použitím internetu. Výsledkem je řešení s velkým poměrem úspor energie k nízké investici.

Stav technologií?

Kotle, vzduchotechnické jednotky, čerpadla, regulační ventily a jiné technologie stárnou a opotřebovávají se a tím také jejich provoz je neúsporný. Je i jiná možnost, než-li vše nové?

Řešení

Existuje celá škála úprav a repasí technologií, které umožňují prodloužit životnost a provozování s použitím moderních komponent např. frekvenční měniče pro pohony motorů.

Promyšlené provozování?

Kvalitní technické řešení a moderní řízení - automatizace (MaR) ještě nemusí znamenat optimální způsob provozu a redukci spotřeb energií.

Řešení

Promyšlené provozování lze uplatnit na základě dlouholetých technických zkušeností, správným používáním moderních komunikačních technologií a na bázi otevřené spolupráce s uživateli budov.

Více o technickém řešení