Cíle a vize

Základním mottem pro všechny činnosti společnosti je snaha o dosahování vysoké technické úrovně ve všech činnostech s aplikováním moderních automatizačních technologií.

Výsledkem tohoto úsilí u zákazníků jsou úspory energií a provozních nákladů.

Pro dosažení těchto cílů věnujeme velké úsilí pro zvyšování kvalifikace všech pracovníků a především techniků, vývoj a používání SW produktů pro tuto podporu.

Velké úsilí a mimořádnou pozornost věnujeme pro vytváření podmínek pro výzkumné aktivity v oblasti moderních metod v automatizaci a jejich používání v provozní praxi.

Vysoce kvalifikované služby a SW produkty poskytujeme nejen přímým vlastníkům budov ale i celé řadě odborných společností, které tyto služby poskytují koncovým zákazníkům.

Spojení provozování, realizace MaR a vývoje SW nám umožňuje vytvářet SW podle skutečných provozních potřeb. Tím, že jsme i první uživatelé vyvíjených SW, odzkušujeme vyvíjený SW v provozních podmínkách před poskytováním dalším zákazníkům.