Provozování technického zařízení budov (TZB)

Předpoklady

Správné a kvalitní realizování MaR budovy je základním předpokladem hospodárného provozu a optimálních spotřeb energií a nejvíce důležitým nástrojem provozovatele technologie vytápění, větrání a chlazení budov. 

Kvalifikovaní technici

Zkušení a vysoce kvalifikovaní technici dokáží provádět pravidelnou údržbu a pohotovostní servisní zásahy tak, aby odhalovali řadu běžných nedostatků technologických zařízení budovy včas. Starší zařízení, ale i nová zařízení budov mají celou škálu možných provozních problémů a i přes vysokou standardizaci těchto zařízení, se téměř každá budova a každý topný/větrací systém budovy celkově chová jako jedinečný systém. Proto servisní technici musí mít kvalifikace a dovednosti pro řadu činností především v profesích elektro, MaR a topenář. Je řada problémů, které se musí řešit s více odborníky a je nutné využívat všech zkušeností v oboru.

Vybavení

Materiálové a nástrojové vybavení je dalším důležitým předpokladem pro správné a operativní provádění servisních zásahů. NONSTOP servisní zásahy potřebují mít dostupný sklad náhradních dílů, který je dostatečně materiálově vybaven na většinu provozních poruch. Kromě běžných prostředků jako nářadí, svářecí soupravy a dopravní prostředky používáme řadu specializovaných měřicích přístrojů. Jedná se především o infrateploměry, termokameru, osciloskop, datový analyzátor, měřicí záznamníky dat, tlakoměry, čisticí soupravy výměníků, kompresory a různé další přístroje.

Často používaným provozním měřicím přístrojem je měření s termokamerou. Ze snímků rozdílů teplot lze detekovat řadu problémů v topných systémech, v elektrických silnoproudých rozvaděčích, v chladicích systémech, v ložiskách točivých strojů a na panelech fotovoltaických elektráren.