Mervis - dispečink jako služba

Mervis - dispečink jako služba

Mervis.info Tato cloudová služba zajišťuje jednotné, centralizované zpracování dat a jejich snadnou dostupnost jak pro lokální obsluhu či centrální dohled tak případně manažerský přístup.