Každý vlastník objektu nebo areálu věnoval velké úsilí tomu, aby jeho nemovitost splňovala současné požadavky na technickou úroveň a uživatelský komfort. Při provozu je nemovitost jistě dobře udržována, málokdo si však uvědomuje, že téměř 45 % provozních nákladů tvoří náklady na energie a média a že i tyto náklady se dají aktivně ovlivňovat. Hlavní myšlenku námi nabízené

ho aktivního energetického managementu lze vyjádřit pomocí následujících třech cílů:

    • Poskytovat srozumitelnou informaci o tom, jak si vedou jednotlivé objekty z pohledu spotřeby energií a komfortu.
    • Dávat doporučení jaká opatření má provést vlastník, jaká opatření mají provést provozovatelé a jaká technická zlepšení by byla efektivní a ekonomicky výhodná.

  • Kontrolovat zavádění jednotlivých doporučení do praxe.

Co nabízíme

  • Pravidelná analýza dat - V rámci analýzy dat se zaměřujeme na pravidelné komplexní vyhodnocení dostupných dat o objektech a jejich energetické náročnosti – spotřebách energií a médií. Cílem je objektivní zhodnocení energetické náročnosti a identifikace problematických míst.
  • Pravidelné vyhodnocení a reporty - Pravidelný report který zákazník dostává obsahuje informace o spotřebách za uplynulé období. Zároveň poskytujeme komentář který upřesňuje a vysvětluje případné nejasnosti v provozu za uplynulé období. Součástí jsou i predikce odběrů které slouží k technickému plánování (např. sjednávání odběrových diagramů) i k finančnímu plánování
  • Návrhy opatření - V rámci návrhů opatření se podrobněji zaměříme na problémy, kde je dle výsledků analýzy dat zjevný potenciál pro zlepšení a úspory a navrhujeme soubor organizačních a technických opatření které dokáží potenciální úspory využít.