Odborné publikace

Nedílnou součástí našich výzkumných aktivit je publikování dosažených výsledků. Jedná se o publikace v prestižních vědeckých časopisech jako například Applied energy, Building and Environment nebo Energy and Buildings. Cílem naší publikační činnosti je i informování české odborné společnosti o možnostech aplikované matematiky v oblasti řízení budov. Proto se pravidelně účastníme konferencí pořádaných Společností pro techniku prostředí a publikujeme i v tuzemských časopisech jako VVI nebo TZB Haustechnik.

Výběr z naší publikační činnosti (chronologicky řazený):

 •     Široký J., Ferkl L., Lain M.: Identifikace systému stropního chlazení Fakulty strojní ČVUT v Praze. Simulace budov a techniky prostředí, 143-147. Brno, 2008
 •     Široký J., Ferkl L., Lain M.: Identifikace otopného systému Crittall pro funkci chlazení místností Fakulty strojní ČVUT v Praze. Vytápění větrání instalace, 2009, roč. 18, č. 3, s.137-140.
 •     Široký J.: Úspory energie pomocí simulace vývoje vnitřních teplot využívající informací o předpovědi počasí, 20. konference Vytápění, Třeboň 2009
 •     Ferkl L., Široký J.: Ceiling radiant cooling: Comparison of ARMAX and subspace identification modelling methods. Building and Environment, Volume 45, Issue 1, January 2010, Pages 205-212 (Impact Factor: 1.192)
 •     Široký J., Ferkl L.: Model of a Hot Water Full Circulation Mode in a Building. In proceedings of the 7th IEEE International Conference on Control & Automation, Christchurch, New Zealand, 2009
 •     Široký J., Ferkl L., Prívara S.: Model Predictive Control of Building Heating System. In proceedings of the 10th REHVA World Congress Clima 2010, Antalya, Turkey, 2010
 •     Široký J., Lain M.: Metody detekce poruch klimatizačních jednotek, článek ve sborníku z 19. konference Klimatizace a větrání 2010, Praha, 2010
 •     Ferkl, L., Široký J., Prívara S.: Model Predictive Control of Buildings: The Efficient Way of Heating, In proceedings of the IEEE Multi-Conference on Systems and Control, Yokohama, Japan, 2010
 •     S. Prívara, J. Široký, L. Ferkl, J. Cigler: Model predictive control of a building heating system: The first experience, Energy and Buildings, 2010
 •     J. Široký, M. Lain: Metody detekce poruch klimatizačních jednotek, TZB Haustechnik, 1/2010
 •     Široký J., Kubeček J.: Prediktivní řízení budov - I. popis metody, TZB Haustechnik, 2/2010
 •     Široký J., Kubeček J., Kudera P.: Prediktivní řízení budov - II. pilotní aplikace, TZB Haustechnik, 3/2010
 •     Široký J., Kubeček J.: Prediktívne riadenie vykurovacích sústav budov, TZB Haustechnik, 6/2010
 •     Pokročilé řízení systémů vytápění, větrání a klimatizace, portál TZB-info
 •     Široký J., Oldewurtel F., Cigler J., Prívara S.: Experimental analysis of model predictive control for an energy efficient building heating system, Applied Energy, Volume 88, Issue 9, September 2011
 •     Matematika v roli topiče, Česká televize, pořad Port
 •     Prediktivní řízení soustav vytápění budov, portál TZB-info