Optimization of Building Control for the Icade Premier House 1, Munich


Mezinárodní projekt iniciovaný společností Icade, vedený ETH Zurich (spoluřešitel Energocentrum Plus). Projekt byl řešen v letech 2010-2012 a jeho cílem bylo ověřit potenciál úspor prediktivního regulátoru při řízení moderní kancelářské budovy v Mnichově. Těžiště práce leželo v získání matematického modelu popisujícího fyzikální děje uvnitř budovy. K tomu byly použity speciálně vyvinuté identifikační nástroje, které dokázaly pojmout takto velký identifikační problém (počty vstupů a výstupů tohoto modelu se pohybovaly v řádu stovek). Model se poté použil k porovnání několika strategií řízení a tedy v vyhodnocení potenciálních úspor. Protože se jednalo o velmi lehkou budovu (bez možnosti tepelné akumulace v konstrukci), ukázalo se, že pro tento typ budov jsou úspory vzniklé optimálním řízením minimální v porovnání s dobře naladěným standardním regulátorem.

GEOTABS

Projekt výzvy EU EraSME zaměřený na spolupráci MSP a VO, konkrétní náplní projektu je prediktivní regulace budov s aktivním betonem a zemními tepelnými čerpadly, 2011-2012 se zaměřením na i) vylepšení návrhu a řízení geotermálních tepelných čerpadel při použití v kancelářských budovách, ii) analýzu tepelného komfortu v kancelářských budovách vybavených TABS systémy (aktivní beton - topné médium proudí uvnitř betonové konstrukce).

http://www.geotabs.eu/

Opticontrol

Projekt zaměřený na vyhodnocení aplikovatelnosti prediktivního řízení na širokou škálu budov řešený ETH Zürich, Siemens, Gruner AG a Meteoswiss. V navazujícím projektu Opticontrol II je pozornost zaměřena na ověření simulačních výsledků na reálné budově ve Švýcarsku. Pro čtení dat do prostředí Matlab je využívána RcWareDb vyvíjená firmou Energocentrum Plus. Dále firma Energocentrum Plus vyvíjela nástroj pro porovnávání různých řídicích strategií, které byly zkoumány v projektu Opticontrol. Nástroj BACTool je dostupný na

http://www.bactool.ethz.ch/

Integrace systémů budov a aplikace inteligentních algoritmů ovlivňujících spotřeby energií budov a obytných domů - 2A-1TP1/084

Projekt podporovaný MPO v rámci programu Trvalá prosperita řešený v letech 2006-2011 (řešitel Energocentrum Plus). Výzkumná část projektu se zaměřila na uplatnění metod detekce poruch při provozování budov a na prediktivní řízení budov. V rámci projektu se podařilo úspěšně aplikovat prediktivní řízení na pilotní budově v Praze Dejvicích. Analýzou výsledků se poté ukázalo, že navržený regulátor uspoří 16-27% nákladů na vytápění v porovnání s dobře naladěným konvenčním regulátorem. Aplikace prediktivního řízení v reálném provozu na tak velké budově byla i v celosvětovém měřítku unikátní, což dokládá například publikace tří článků u impaktovaných časopisech (Energy and Building, Building and Enviroment, Applied Energy). Unikátnost této pilotní aplikace také umožnila navázání aktivní spolupráce s předními univerzitními pracovišti v oboru prediktivního řízení budov (ETH Zurich a KU Lueven).

Vývoj systému pro vyhodnocování zkoušek tvrdosti s důrazem na výzkum nových možností analýz materiálových vlastností polymerů a uplatnění výsledků na trhu - FR-TI1/487

Projekt podporovaný MPO v rámci programu TIP řešený v letech 2009-2012 (spoluřešitel Energocentrum Plus). Energocentrum Plus v rámci projektu vyvíjí software pro automatické vyhodnocování zkoušek tvrdosti s využitím algoritmů počítačového vidění.